Σκοπός μας είναι να είμαστε πηγή έμπνευσης, δημιουργίας και δράσης για την εξέλιξη των οργανισμών και των ηγετών σε παγκόσμιο επίπεδο.

MicroGlobals

LearnMoreGiveMore

Κάθε εταιρεία και οργανισμός σχεδιασμένος για να πετύχει στον 20ο αιώνα
κινδυνεύει να αποτύχει στον 21ο.

Η εξέλιξη των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των ηγετών έχει περάσει σε νέα διάσταση.

Βασικοί λόγοι είναι η ταχύτατη «ψηφιοποίηση» προϊόντων και υπηρεσιών, ο απαράμιλλος όγκος πληροφοριών και ανταλλαγής τους μέσω δικτύων, και οι τεχνολογικές καινοτομίες που ραγδαία επηρεάζουν φαινομενικά μη συνδεόμενους τομείς και κλάδους.

Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες για δημιουργία πολλαπλασιαστών αξίας και Δυναμική Εξέλιξη είναι πρωτόγνωρες! Ακόμα και μικρές ομάδες σε τοπικό επίπεδο επηρεάζουν ήδη, με τις δράσεις τους, σε παγκόσμια κλίμακα.

Απαραίτητα συστατικά η συνειδητή μάθηση και η εφαρμογή σύγχρονης μεθοδολογίας: το καύσιμο για μικρές ουσιαστικές δράσεις με παγκόσμιο αποτύπωμα.

Καλώς ήλθατε στο MicroGlobalism!

Η MicroGlobals παρουσιάζει το βιβλίο
Scaling Up – Δυναμική Ανάπτυξη, Τώρα!
Ο απόλυτος οδηγός για τη Δυναμική Ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Effectuation, μια σύγχρονη θεωρία για την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα
#LearnMore