Συνειδητή μάθηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών.

Welcome to MicroGlobalism!

Εργαλεία Ανάπτυξης του Scaling Up

Συστηματοποιήστε αποτελεσματικά τις διαδικασίες της επιχείρησής σας!

Άτομα

 • Προσωπικό Πλάνο Μιας Σελίδας (OPPP)
 • Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (FACe)
 • Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe)

Στρατηγική

 • Δυνατά Σημεία, Αδυναμίες, Τάσεις (SWT)
 • 7 Επίπεδα
 • Στρατηγικό Πλάνο Μιας Σελίδας (OPSP)
 • Περίληψη Οράματος

Εκτέλεση

 • Ποιoς, Τι, Πότε (ΠΤΠ)
 • Πίνακας Ελέγχου Πρακτικών Rockefeller

Στρατηγική

 • Στρατηγικές Βελτίωσης Ρευστότητας (CASh)
 • Η Δύναμη του Eνός

Συμπληρώστε την φόρμα για να τα κατεβάσετε!  Τα εργαλεία ανάπτυξης του Scaling Up:

  *Τα στοιχεία σας δεν θα μοιραστούν με τρίτους, και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους ή για την εγγραφή στο newsletter.