Όλοι αναζητούμε περισσότερους πελάτες, αυξημένα έσοδα και μεγαλύτερη αναγνώριση. Ταυτόχρονα, η Δυναμική Ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ειδικά στα πρώτα στάδια, είναι αδύνατο να γίνει με αυτόματο τρόπο και να «βρει από μόνη της» τον δρόμο της. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, εστίαση, ευελιξία και συντονισμένες κινήσεις έτσι ώστε να καταφέρει μια εταιρεία να ξεπεράσει τις προκλήσεις της εκκίνησης και να γεφυρώσει το Χάσμα του Moore, προσεγγίζοντας και κερδίζοντας την πρώτη κρίσιμη μάζα πιστών πελατών/οπαδών.

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο τα αρχικά βήματα να γίνουν στον άμεσο ζωτικό σας χώρο, την γειτονιά, τοπική αγορά, κοινότητα ή ομάδα. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να επικεντρωθείτε στο να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της «φυλής» σας, πριν αρχίσετε να σκέφτεστε την επέκταση σε άλλες γεωγραφικές ζώνες και την παγκόσμια κοινότητα! Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία σταθερή βάση, που θα σας έχει επιτρέψει να δείτε τις τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις που απαιτείται να γίνουν, πριν απευθυνθείτε σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Ταυτόχρονα, είναι πολύ πιο εύκολο, πρακτικό και φθηνό να έχετε άμεσο feedback για το προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρετε.

Αποφύγετε το λάθος της Airbnb

Πιθανόν να μην είναι γνωστό, αλλά η Airbnb ξεκίνησε με μία στρατηγική παγκόσμιας ταυτόχρονης εξάπλωσης! Οι τρεις ιδρυτές της Airbnb προσπάθησαν να απευθυνθούν σε ένα παγκόσμιο κοινό ήδη από την πρώτη μέρα, καθώς κάτι τέτοιο φαινόταν λογικό βάσει του επιχειρηματικού τους μοντέλου. 

Όμως, αφού πέρασαν πέντε χρόνια άκαρπων προσπαθειών, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη- τη βάση τους- και να ισχυροποιήσουν πρώτα την παρουσία τους στην εγχώρια αγορά, πριν απευθυνθούν στην παγκόσμια. 

Σύντομα, από τα 20 δωμάτια που διέθεταν στην αρχή, απέκτησαν 200, κάτι που τους έδωσε την απαραίτητη ώθηση να επεκταθούν και σε αγορές του εξωτερικού, και να καταλήξουν σήμερα να είναι η νούμερο ένα εταιρεία ενοικίασης σπιτιών, η οποία μάλιστα έχει μπει και στο χρηματιστήριο.

Start local

Αυτό που μαθαίνουμε από την περίπτωση της Airbnb είναι ότι πολλές φορές ο ενθουσιασμός μας οδηγεί να θέτουμε υψηλούς στόχους, ξεχνώντας ή παραβλέποντας τα ενδιάμεσα στάδια που είναι απαραίτητο να περάσει μια επιχείρηση! Δηλαδή, θέτουμε ως στόχο την επέκτασή μας στο εξωτερικό, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την άμεση μας κοινότητα, την «φυλή» μας

Ένας ηγέτης, χρειάζεται φυσικά να θέτει υψηλούς στόχους για την εταιρεία του και να έχει όνειρα για επέκταση, ταυτόχρονα, όμως, η όποια ανάπτυξη, ακόμα και Δυναμική, είναι δόκιμο να γίνεται σταδιακά, και αφού έχουμε πρώτα εξασφαλίσει τη σταθερή αρχική βάση μας.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την Intel που αποφάσισε επενδύσει σε μια καταναλωτική καμπάνια για το «Intel Inside», ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά συνεργασίες με τεχνολογία Intel σε προσωπικούς υπολογιστές, κέντρα δεδομένων και συσκευές IoT που ορίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας και μεταμορφώνουν τις βιομηχανίες. Επρόκειτο για μια χαμηλού κόστους τοπική καμπάνια, που περιλάμβανε billboards και διαφημίσεις σε ΜΜΕ. Μόνο όταν έφτασαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, την επέκτειναν.

Επομένως, εστιάστε αρχικά στις άμεσες, τοπικές κοινωνίες-«φυλές» σας, γιατί εκεί θα βρείτε τους ανθρώπους που θα σας στηρίξουν, αλλά και θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μια «γεύση» από την ανταπόκριση που έχουν οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας, προκειμένου να κάνετε τυχόν βελτιώσεις ή αλλαγές όπου χρειάζεται.